Het bestuur

Het bestuur van de LTV Maarn zet de koers uit van de vereniging en coördineert alle (commissie-)activiteiten en met name de samenhang. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester aangevuld met enkele algemene bestuursleden, die vaak een linking-pin zijn naar één of meerdere commissies. Het (dagelijks) bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging inclusief de financiële huishouding en legt daarover verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Lees meer