Abonnementen

 

Kosten lidmaatschap 2024

Lidmaatschap Bedrag/jaar
Tennis/Padel Senioren € 199,00
Tennis/Padel Jong senioren € 160,00
Tennis/Padel Studenten € 100,00
Tennis/Padel Junioren    € 123,00
Zomerchallenge Senioren ( incl. tennisclinic ) € 75,00
Zomerchallenge Junioren ( incl. tennisclinic ) € 50,00
Padel Senioren € 130,00
Padel Jong senioren € 64,00
Padel Junioren € 49,00
Slapend lidmaatschap € 57,00

We kennen bij LTV Maarn de volgende lidmaatschapsvormen:

Senior lidmaatschap

Senior leden zijn leden die 23 jaar of ouder zijn/worden in het lopende verenigingsjaar. Senior leden ontvangen een digitale KNLTB spelerspas. Senior leden hebben stemrecht op de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Jong-senior lidmaatschap

Jongsenior leden zijn leden die 18 jaar of ouder zijn /worden maar niet ouder dan 23 jaar in het lopende verenigingsjaar. Jong-senior leden ontvangen een digitale KNLTB spelerspas. Jong-senior leden hebben stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.

Junior lidmaatschap

Junior leden zijn jonger dan 18 jaar. In het jaar dat leden 18 jaar worden, worden ze automatisch senior lid. Junior leden ontvangen een digitale KNLTB spelerspas. Een junior lidmaatschap is automatisch een All-In-One lidmaatschap wat betekent dat een junior lid tennisles krijgt gedurende het gehele tennisseizoen (1x per week groepsles). Deelname aan de voor- en najaarscompetitie. Deelname aan Open Jeugd Toernooi en Clubkampioenschappen. Deelname aan Jeugdevenementen (excl. tenniskamp).

Zomerchallenge Lidmaatschap

Het zomer-lidmaatschap is sinds 2017 opgenomen in het aanbod. Zomerleden ontvangen een digitale KNLTB spelerspas. Deze pas wordt voor 1 mei en na 31 augustus geblokkeerd voor afhangen bij LTV Maarn. Zomerleden kunnen ook gebruik maken van de padelbanen in de genoemde periode. Zomerleden kunnen gedurende de periode mei/augustus deelnemen aan Open KNLTB toernooien. Zomerleden hebben geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering maar zijn wel verplicht zich aan de reglementen te houden. Zomerleden kunnen in hun eerste jaar als zomerlid deelnemen aan de Clubkampioenschappen, ook al vinden deze plaats in september. Zomerleden kunnen geen competitie spelen.

 Slapend lidmaatschap

Een lid die met een goede geldende reden (ziekte of blessure) niet actief kan spelen, kan slapend lid worden voor één seizoen. De melding moet geschieden per e-mail aan de ledenadministratie. Het slapend lid wordt in principe het volgende seizoen weer spelend lid gemaakt. Na 1 juli kan men geen slapend lid meer worden. Als slapende leden weer willen gaan spelen, wordt een deel van de contributie naar rato weer in rekening gebracht.

 Jeugdfonds Sport & Cultuur

Uw kind wil gaan sporten, maar u heeft moeite met het betalen van de kosten? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt en betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is om deel te nemen aan sport en cultuur. Klik op de link om te zien hoe het werkt. Uiteraard werkt ook LTV Maarn hieraan mee.
https://www.heuvelrug.nl/jeugdfonds-sport-cultuur-utrecht