Barinstructie LTV MAARN

In deze barinstructie vind je de belangrijkste regels, taken en verantwoordelijkheden van de barmedewerker. Iedere barmedewerker wordt geacht deze instructie te kennen en toe te passen bij het vervullen van zijn/haar bardienst(en).

De barmedewerker heeft de volgende documenten gelezen en de tapinstructie bekeken:
•    Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) + certificaat gehaald
•    Huis- en gedragsregels t.a.v. alcoholhoudende dranken
•    Barreglement
•    Barinstructie LTV Maarn
•    Tapinstructie
•    Instructie kassa LTV MAARN
Deze documenten staan op de website en zijn terug te vinden in de rode instructiemap in de onderste linkerla achter de bar.

Lees meer