Wat moet je weten voor je bardienst?

Hier staan de belangrijkste regels, taken en verantwoordelijkheden van de barmedewerker vermeld. Iedere barmedewerker wordt geacht deze documenten te kennen en toe te passen bij het vervullen van zijn/haar bardienst(en).

Je kunt je ook inschrijven voor een instructieavond middels dit formulier

De barmedewerker heeft de volgende documenten gelezen en de tapinstructie bekeken:
01 Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) + certificaat gehaald
02 Huis- en gedragsregels t.a.v. alcoholhoudende dranken
03 Barreglement
04 Barinstructie LTV Maarn (kort)
05 Tapinstructie
06 Instructie kassa LTV MAARN
Deze documenten staan op de website onder leden-->reglementen en zijn terug te vinden in de rode instructiemap in de onderste linkerla achter de bar.

Algemene spelregels

 • Zorg dat je 10 minuten vóór aanvang van je bardienst op de club bent, zodat je eventueel met je voorganger nog even de stand van zaken kunt doornemen als dat nodig is.
 • Je mag tijdens het vervullen van de bardienst twee drankconsumpties van de club nuttigen, echter geen alcoholische drank. Als je daarnaast bardienst hebt rond etenstijd, mag je ook zelf een hapje nuttigen.
 • Kinderen zijn verboden achter de bar of in de keuken.

Gastvrijheid en gezelligheid

 • Zorg voor een gezellige ambiance; steek kaarsjes aan, zet een achtergrondmuziekje en/of televisie aan (rustig en zacht) en dim de verlichting.
 • Heb aandacht en interesse voor de klanten; maak een gezellig praatje.
 • Zet tijdens toernooien en competitiedagen tijdig het frituur aan zodat spelers tussen de wedstrijden in voldoende mogelijkheid hebben om iets te eten. Tijdens competitiedagen is de keukendienst hiervoor verantwoordelijk.

 Verkoop van consumpties

 • Alle verkochte consumpties moeten op de kassa worden aangeslagen. De instructie voor het gebruik van de kassa staat op de website en zit in de rode instructiemap.
 • Geef nooit consumpties weg zonder betaling (KNLTB-pas of pinnen)
 • Tijdens competities kunnen de competitieteams gebruik maken van teamrekeningen. Een competitieteam kan een competitiepas krijgen, door het inleveren van de KNLTB-pas.
 • De commissies en het bestuur maken gebruik van een commissiepas om de consumpties af te rekenen.

Schoon clubhuis en sociale hygiëne

 • Haal regelmatig vuil glaswerk op (ook op het terras). Het staat gezelliger als het een beetje opgeruimd is.
 • Was regelmatig vuil vaatwerk in de vaatwasser (m.u.v. de glazen). Dit voorkomt dat je op drukke dagen naast schone bekers en glazen grijpt.
 • Spoel de cappuccino bekers en de latte macchiato-glazen om voordat je ze in de vaatwasser zet.
 • Zet een emmertje met een schoon sopje achter de bar zodat je regelmatig de bar kunt afnemen.
 • Spoel het vaatdoekje nòòit af in de glazenspoelbak.
 • Zorg dat de keuken, de bar en de tafels schoongehouden worden, dit scheelt je later een hoop werk en iedereen werkt graag in een schone ruimte.

Neem algemene hygiëne maatregelen in acht:

 • Zorg voor schone handen (iedere keer handen wassen voordat je met eten in aanraking komt)
 • Voorkom besmetting door sieraden bij het bereiden van eten
 • Dek wondjes af met blauwe hotelpleisters of verband
 • Doe lang haar in een staart.

Afsluiten van het clubhuis

 • In verband met onze vergunning kan er niet worden afgeweken van de sluitingstijden: 23:30 uur laatste ronde, 24:00 uur sluiten van de bar en alles netjes opruimen, ramen en deuren sluiten.
 • Door de checklist te gebruiken kun je geen dingen vergeten.
 • Vraag de laatste gasten om samen met je af te sluiten in het kader van de veiligheid.

Zelf meegebrachte etenswaren

 • Het is, op last van de voedselwaren autoritei, ten strengste verboden om zelf meegebrachte etenswaren in de koelkasten in het keukengedeelte te bewaren. Hiervoor kun je gebruik maken van de koelkast op de bovenverdieping.

Verantwoord alcoholgebruik

 • De regels met betrekking tot het verantwoord schenken van alcohol zijn de laatste jaren steeds verder aangescherpt. Ook onze vereniging is geconfronteerd met de nieuwe Drank en Horeca wet. Die bepaalt dat ook verenigingen die een bar in eigen beheer voeren moeten beschikken over gekwalificeerd barpersoneel. Dat betekent dat ieder LTV MAARN lid dat achter de bar staat, geacht wordt het certificaat ‘Verantwoord Alcohol schenken’ te hebben gehaald.
 • De tekst van de IVA instructie zit ook in de rode instructie map. De  IVA certificaten van de leden zitten in de blauwe map.
 • Er zijn binnen de vereniging diverse leden die een “Verklaring Sociale Hygiëne” hebben en hiermee voldoen we als LTV MAARN aan de eisen van de Drank en Horecawet.  Deze certificaten zitten, net als de IVA-certificaten in de blauwe map.

 

 

Downloads:

Barinstructies Overzicht