Introductieregels

  1. Elk lid van de LTV -junior of senior- is gerechtigd om maximaal 5 keer per jaar een persoon te introduceren. In principe introduceren junioren junioren en senioren senioren.

  2. Introducees kunnen maximaal 3 maal per jaar geïntroduceerd worden.

  3. Introducees hebben alleen toegang tot het park en de banen onder begeleiding van leden van de LTV.

  4. Voor introducees gelden dezelfde regels als voor leden.

  5. Introductie kan plaatsvinden na aanmelding bij het barpersoneel. Deze noteren zowel de naam van het lid dat introduceert als de naam van de geintroduceerde.

  6. Per introductie en per introducee is een bepaald bedrag verschuldigd. Dit bedrag dient bij aanmelding betaald te worden aan het barpersoneel.

  7. Indien junioren introduceren, kan uitsluitend gespeeld worden op de voor de jeugd ter beschikking staande banen volgens het baanindelingsschema

  8.  Er kan geen introductie worden toegestaan tijdens evenementen, georganiseerd door de jeugd-, recreatie-, toernooi- en/of technische commissie.