Aanmelden, wijzigen, afmelden

Je kunt je via het LTV Maarn aanmeldingsformulier aanmelden voor een lidmaatschap van onze tennisvereniging.
Wil je een wijziging doorvoeren in jouw lidmaatschap? Dan kan dat via het wijzigingsformulier.
Opzeggen van een lidmaatschap kan via e-mail naar: ledenadministratie@ltvmaarn.nl.

KNLTB spelerspas

Als jouw inschrijving verwerkt is, wordt er een spelerspas voor je aangevraagd bij de KNLTB. Met deze spelerspas heb je recht om af te hangen op het afhangbord en daarmee een baan te reserveren. Het aanvragen van deze spelerspas duurt even, maar tot die tijd kun je een tijdelijke spelerspas bij de bar lenen. Zodra jouw eigen spelerspas er is, leggen we deze achter de bar en kun ‘m daar ophalen. Op jouw spelerspas staat een foto. Denk er aan jouw pasfoto digitaal bij te voegen in het aanmeldingsformulier of deze te e-mailen naar ledenadministratie@ltvmaarn.nl. Zonder foto kan er geen spelerspas worden aangevraagd.

Lidmaatschap

Bekijk hier de soorten lidmaatschap bij LTV Maarn (senior, jong-senior, junior, zomer, slapend). Lidmaatschappen worden aangegaan voor een verenigingsjaar en stilzwijgend verlengd. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. De contributie dient te zijn voldaan vóór 1 maart van het betreffende verenigingsjaar.

Beëindigen lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap dient UITSLUITEND SCHRIFTELIJK te worden doorgegeven aan de ledenadministratie vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar. Daarna is de volledige contributie verschuldigd voor het volgende verenigingsjaar.

Contributie

Bekijk hier de actuele contributie.

De ledenadministratie van LTV Maarn wordt verzorgd door Tjitske Vos. Voor vragen kun je terecht bij Tjitske via ledenadministratie@ltvmaarn.nl