U bent hier: Home › Vereniging › Sponsoring › Stichting Nederland Sportief

Stichting Nederland Sportief

 

Vanuit de Stichting Nederland Sportief is een grote sponsoractie gestart om sportverenigingen de mogelijkheid te geven extra sponsorbijdragen te genereren. Sportverenigingen die voor deze extra sponsorbijdrage in aanmerking willen komen dienen dan de filosofie van Stichting Nederland Sportief uit te dragen. Deze filosofie is het stimuleren van kwetsbare groepen om te kunnen sporten.

We hebben de Stichting inzage gegeven in wat we doen in het kader van het SherryTea toernooi, de leerlingen van de basis­scholen en de grote betekenis die de vereni­ging heeft voor de 60-plusser uit de regio. E.e.a. was voor de stichting aanleiding om ons te selecteren voor dit sponsorprogramma.

Dit leidt ertoe dat er een hele fraaie elektronische reclamezuil op ons park komt. De opbrengsten van deze zuil zijn deels voor ons en een deel gaat naar de Stichting. De Stichting zorgt voorde acquisitie van de adverteerders en wij mogen ook onze eigen advertenties (van onze sponsoren)  erop plaatsen.

lees alles over de Stichting Nederland Sportief op de website: www.nederlandsportief.nl


Ogenblik a.u.b. ...