U bent hier: Home › Contributie › Duur en be??indiging

Duur en be??indiging

Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar volgt steeds het kalenderjaar en loopt nu dus van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005.

Er zijn een aantal spelregels waaraan de leden zich dienen te houden:

  • De contributie dient te zijn voldaan v????r 1 februari van het lopende kalenderjaar. Daarna worden er aanmaningskosten in rekening gebracht. 
  • Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend verlengd.
  • Be??indiging van het lidmaatschap dient schriftelijk alleen bij het ledensecretariaat v????r 1 december van het lopende kalenderjaar te worden opgegeven; daarna is men contributie verschuldigd voor het volgende verenigingsjaar.

Ogenblik a.u.b. ...