U bent hier: Home › Vereniging › Ledenadministratie › Informatie over KNLTB ledenpas.

Informatie over KNLTB ledenpas.

Nieuwe passen voor bestaande leden
Ieder jaar maakt de KNLTB een nieuwe ledenpas voor alle bestaande leden. Deze passen worden vanaf begin februari geproduceerd en tussen begin februari en eind eerste week van maart aan de ledenadministraties verstuurd. Zorg er dus voor dat mutaties voor het nieuwe seizoen uiterlijk eind januari bij de ledenadministratie binnen zijn.

Nieuwe pas na wijzigingen en/of voor nieuwe leden
Als u de geboortedatum, het geslacht van een bestaand lid wijzigt of een nieuw lid aanmeldt, wordt een nieuwe ledenpas gemaakt en opgestuurd in de narun.

Nieuwe passen vanaf maart
Van maart (na de eerste mutatierun) tot en met december gebeurt dit in wekelijkse runs (ook in november en december) waarbij geldt dat gegevens (ook pasfoto's) die op donderdag binnenkomen nog meegaan in de run. De passen worden aan het eind van de week er op verstuurd. In januari worden er géén passen aangemaakt. U kunt in deze periode wel eventueel een noodpas aanvragen

Duplicaatpas na verlies of diefstal
Als een lid de KNLTB-ledenpas is kwijtgeraakt (door verlies, diefstal e.d.) moet hij/zij contact opnemen met de ledenadministrateur van de vereniging. Deze kan een nieuwe pas voor hem/haar aanvragen.

Verschil ledenpas en noodpas 
U heeft twee opties: een nieuwe pas aanvragen of een noodpas aanvragen. Een nieuwe ledenpas zal met de eerstvolgende passenrun aangemaakt en verzonden worden. Een noodpas (indien voor 15:00 aangevraagd) wordt dezelfde dag naar het lid zelf gestuurd, tenzij de ledenadministrateur aangeeft dit niet te willen. Let wel, hier zijn extra kosten aan verbonden. 

Ogenblik a.u.b. ...