Vrijwilligers

We mogen ons verheugen in de tomeloze inzet van veel vrijwilligers. Dankzij deze inzet kunnen we als vereniging bestaan en dankzij deze vrijwilligers is ook het barbeheer een groot succes geworden. Maar..... we ontkomen er niet aan dat er altijd meer vrijwilligers nodig zijn! Niet iedereen heeft er echter tijd voor om structureel vrijwilligerswerk op zich te nemen. Er zijn vele leden die best een keer een handje willen helpen. Bijvoorbeeld tijdens toernooien of een sponsordag. Hiertoe is er nu een zg klankbordgroep. 

Dus als je bereid bent om af en toe extra handjes te zijn voor de club stuur dan een mail naar  info@ltvmaarn.nl

 

 

 

HET BESTUUR IS WEER VOLTALLIG!

Even voorstellen:

 • Onze nieuwe voorzitter is …   Ben de Langen
 • Onze nieuwe penningmeester is …  Jan Renes
 • Onze nieuwe secretaris is …  Areadne van Dijken

Binnenkort (NetUit) zullen we de nieuwe bestuursleden wat uitgebreider aan jullie voorstellen.

Jan Renes wordt in het penningmeesterschap ondersteund door Rob Hilferink .De post wordt dus bezet door een koppel, waarvan er 1 de titel zal dragen bij b.v. de Kamer van Koophandel. We zijn blij met deze constructie en denken dat hiermee de tijdsbesteding kan worden beperkt tot een aanvaardbaar niveau.

De discussie tijdens de Video-ALV was levendig en heeft nog meer opgeleverd dan een dagelijks bestuur: Ook diverse andere vacatures zijn ingevuld. Dit zijn werkzaamheden waarvoor uitvoerders zijn gevonden:

 • Anjo Kersbergen - Vrijwilligers-coordinator, Klankbordgroep
 • Arjan Haars - Klankbordgroep
 • Bert Jan Tromp - Klankbordgroep
 • Dennis van Ravenswaaij - Klankbordgroep
 • Els Harleman - Begeleiding, integratie nieuwe leden / Host
 • Erik Tappen - Klankbordgroep
 • Esther den Braven - Klankbordgroep
 • Hans van Leeuwen - Begeleiding, integratie nieuwe leden / Host
 • Jacoline ter Maaten - Klankbordgroep
 • Jelle Dijkstra - Klankbordgroep
 • Katja Heemskerk - Producter Owner All United CMS en ondersteuning bij Website
 • Maartje van der hammen - Klankbordgroep
 • Sylvia Plomp - Klankbordgroep

Binnenkort worden de werkzaamheden overgedragen aan de nieuwe bestuursleden en zal de Klankbordgroep worden geinstalleerd.