Vacatures

Voorzitter

De voorzitter vormt samen met de Penningmeester en de Secretaris het Dagelijks bestuur van de Vereniging.

De taken van de voorzitter zijn:

 • Bestuursvergaderingen en ALV's leiden
 • Zorgen voor continuïteit en verantwoordelijkheidsverdeling
 • Signaleren problemen en voelen wat er speelt binnen de club
 • Contacten met Pers KNLTB, Sponsoren, gezicht van de vereniging naar buiten
 • Contacten met scholen en andere sportverenigingen
 • Initiatieven nemen
 • Personen bij elkaar brengen onder de medebestuurders
 • Bewaken van normen en waarden
 • Contacten met trainers
 • Aangaan van overeenkomsten
 • Onderhouden Sociaal Netwerk

Ben je geïnteresseerd in één van deze prachtige functies of wil je meer informatie: neem dan contact op met de huidige secretaris Marlies Oosterbaan (marlies.oosterbaan@outlook.com).

Communicatiefunctionaris

Al geruime tijd staat op de actielijst van het bestuur om na te denken over een “Communicatie-functionaris”. Binnenkort zal er een profielschets van deze nieuwe functie worden gepubliceerd, maar vooruitlopend daarop zouden wij deze nieuwe vacature alvast onder de aandacht willen brengen. Belangrijke aandachtspunten voor deze nieuwe functionaris zullen in elk geval zijn:

 • Kritisch beoordelen van de website van de LTV Maarn en adviezen geven voor verbetering hiervan
 • Het inventariseren van en adviseren omtrent de uitingen van de LTV Maarn op sociale media
 • Het verzorgen van persuitingen bij belangrijke gebeurtenissen, in samenwerking met het bestuur
 • Samen met het bestuur zorgen dat de LTV Maarn optimaal onder de aandacht wordt gebracht binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de omliggende gemeenten.
 • Contacten met sponsoren mede onderhouden en verbeteren.
 • Het meehelpen om de communicatie tussen bestuur en leden optimaal te laten verlopen

Heb jij zin om het bestuur te helpen met één van deze werkzaamheden, laat het ons dan weten. Je bijdrage is van harte welkom!!!