Soorten lidmaatschap

We kennen de volgende lidmaatschapsvormen:
• Senior lidmaatschap. Senior leden zijn leden die 23 jaar of ouder zijn/worden in het lopende verenigingsjaar. Senior leden ontvangen een KNLTB spelerspas. Senior leden hebben stemrecht op de Algemene Ledenvergadering (ALV).

• Jong-senior lidmaatschap. Jongsenior leden zijn leden die 18 jaar of ouder zijn /worden maar niet ouder dan 23 jaar in het lopende verenigingsjaar. Jong-senior leden ontvangen een KNLTB spelerspas. Jong-senior leden hebben stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.

• Junior lidmaatschap. Junior leden zijn jonger dan 18 jaar. In het jaar dat leden 18 jaar worden, worden ze automatisch senior lid. Junior leden ontvangen een KNLTB spelerspas

• Zomer-lidmaatschap. Het zomer-lidmaatschap is sinds 2017 opgenomen in het aanbod. Zomerleden ontvangen een KNLTB spelerspas. Deze pas wordt voor 1 juni en na 31 augustus geblokkeerd voor afhangen bij LTV Maarn. Zomerleden kunnen ook gebruik maken van de padelbanen in de genoemde periode. Zomerleden kunnen het gehele jaar deelnemen aan Open KNLTB toernooien. Zomerleden hebben geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering maar zijn wel verplicht zich aan de reglementen te houden. Zomerleden kunnen in hun eerste jaar als zomerlid deelnemen aan de Clubkampioenschappen, ook al vinden deze plaats in september. Voor de combi-leden is er een uitzondering op deze regeling. Zomerleden kunnen geen competitie spelen.

• Slapend lidmaatschap. Een lid die met een goede geldende reden (ziekte of blessure) niet actief kan spelen, kan slapend lid worden voor één seizoen. De melding moet geschieden per email aan de ledenadministratie. Het slapend lid wordt in principe het volgende seizoen weer spelend lid gemaakt. Na 1 juli kan men geen slapend lid meer worden. Als slapende leden weer willen gaan spelen, wordt een deel van de contributie naar rato weer in rekening gebracht.

Toelichting op combiregeling zomerlidmaatschap
In de zomermaanden wordt er niet gevoetbald en gehockeyd. Aan de leden van SVMM en de MHC die willen doorsporten, wordt  tegen een gereduceerd tarief) de mogelijkheid geboden om actief te blijven. Voor aantoonbare leden van SVMM en MHC geldt een combiregeling in de vorm van gereduceerd tarief. Combi-zomerleden kunnen ook vanaf het tweede lidmaatschapsjaar deelnemen aan de clubkampioenschappen.