LTV Maarn

Informatie KNLTB Competitie Najaar 2019

Najaarscompetitie

De Najaarscompetitie start ieder jaar begin september en loopt tot en met eind oktober. De Najaarscompetitie wordt steeds populairder, want er worden steeds meer teams ingeschreven. Logisch want competitie spelen daagt niet alleen uit, maar brengt ook sfeer en gezelligheid op de club. Voor een groot aantal leden dan ook een goede reden om elk jaar terug te keren op de baan. Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie over de Najaarscompetitie, zoals bijvoorbeeld speeldata, wedstrijdbulletins, informatie over dispensaties en relevante links en stappenplannen.

Belangrijkste wijzigingen in de reglementen :

Veranderingen in de Najaarscompetitie 2019

Naar aanleiding van de populariteit van de nieuwe dubbelcompetities op zondag in de Voorjaarscompetitie, zijn dit jaar de competitiesoorten Gemengd dubbel, Heren dubbel en Dames dubbel geïntroduceerd in de Najaarscompetitie 2019.

Wedstrijdformulier

Met ingang van 2019 is het wedstrijdformulier versimpeld. Dit is een opstap naar het volledig digitaliseren van het wedstrijdformulier in 2020. Het wedstrijdformulier is een enkelvoudig formulier, waarop zowel de ploeguitwisseling als het invoeren van de uitslagen plaatsvindt. Deze verandering heeft invloed op een aantal artikelen in het CR:

-Artikel 28 lid 2 sub C; Indien de overmachtsituatie van de tegenstanders niet erkend wordt, zal de VCL een melding moeten maken bij de CL in plaats van op het wedstrijdformulier.

-Artikel 28lid 2 sub D; Indien een team een half uur na de begintijd nog niet aanwezig is, mag het andere team het terrein verlaten. De VCL van het wel aanwezige team dient hiervan een melding te maken bij de CL in plaats van op het wedstrijdformulier.

-Artikel 29 lid 3; Indien de ontvangende vereniging uiterlijk één uur na het vastgestelde aanvangstijdstip van de competitiewedstrijd geen baan beschikbaar heeft gesteld voor de betreffende wedstrijd, mag het bezoekende team het terrein verlaten. De VCL’s van beide teams dienen hiervan melding te maken bij de CL in plaats van op het wedstrijdformulier.

-Artikel 36 lid 5; Alleen het ontvangende team is in het bezit van het ondertekende wedstrijdformulier en dient deze tot drie maanden na de laatste speeldag te bewaren.

-Artikel 37; De aanvoerder van het ontvangende team is verplicht direct na afloop van de wedstrijd de uitslagen van elke geheel of gedeeltelijk gespeelde competitiewedstrijd, dan wel afgelaste of reglementair niet gespeelde competitiewedstrijd, elektronisch aan de KNLTB door te geven. De aanvoerder van het bezoekende team is verplicht om, voor het verlaten van het park, de digitaal ingevoerde wedstrijduitslagen van de betreffende speeldag op juistheid te controleren. Het niet-voldoen aan deze verplichting heeft tot gevolg dat de mogelijkheid vervalt om tegen de ingevoerde uitslagen een protest in te dienen.Speciale aandacht voor het bepaalde in artikel 37, aangezien de aanvoerder van hetbezoekende team hier een belangrijke verplichting heeft.

Nieuwe meerjaren ledenpas

De KNLTB ledenpas wordt aangepast. In het kader van duurzaamheid is ervoor gekozen om niet langer jaarlijks ledenpassen te verstrekken aan de leden. In plaats daarvan introduceren we een meerjaren ledenpas. Door deze wijziging wordt de speelsterkte niet langer weergegeven op de pas. Dit leidt tot de volgende reglementaire wijzigingen:

-Artikel 34 lid 2 sub b; De aanvoerders zijn niet langer verplicht om, voor het begin van de wedstrijd, te controleren of de opstelling van de tegenstander in volgorde van afnemende speelsterkte opgesteld is.

-Artikel 34 lid 3 sub d; De aanvoerders zijn niet langer verplicht om, tot uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de dubbelspelen, te controleren of de dubbelspelopstelling van hun tegenstander (na eventuele wijzigingen) in volgorde van afnemende speelsterkte opgesteld is.

-Artikel 34 lid 5; Voorheen was niet mogelijk om als tegenstander een protest in te dienen tegen overtredingen met betrekking tot het opstellen op basis van afnemende speelsterkte. Doordat speelsterktes niet langer op de pas af te lezen zijn, wordt het dit jaar wel mogelijk om na afloop van de wedstrijd een protest in te dienen tegen opstellingen die niet op basis van afnemende speelsterkte opgesteld zijn.

Overige reglementaire wijzigingen-Artikel 60 en 61; Het indienen van een protest of verzoek tot onderzoek dient uiterlijk 8 dagen na de dag waarop de gedraging of handeling heeft plaatsgevonden schriftelijk ingediend te worden door het bestuur of de VCL. Deze termijn was altijd 14 dagen.

-Bijlage D; De kledingreclamecode is komen te vervallen.

Uitstel van competitiewedstrijden

in de NajaarscompetitieSinds de invoering van de Najaarscompetitie vangen wij regelmatig signalen van verenigingen op dat zij in de periode van de Najaarscompetitie andere evenementen op hun park organiseren. Ook geven spelers aan dat zij in deze periode deelnemen aan open toernooi, clubkampioenschappen, etc. en daarom niet deelnemen aan de Najaarscompetitie. Wij stellen daarom voor om uitstel van wedstrijden in de Najaarscompetitie mogelijk te maken.

Dit betekent dat alle wedstrijden in onderling overleg met de tegenstandermogen worden uitgesteld naar een latere datum, op voorwaarde dat:

> de wedstrijd uiterlijk vóór de laatste (= zevende) speeldag van de competitie wordtgespeeldMocht een tegenstander niet mee willen (of kunnen)werkenaan het uitstellen van de wedstrijd dan geldt artikel 26 van het CR en moet een competitiewedstrijd in zijn geheel worden gespeeld op de datum vermeld in het competitieprogramma. In dergelijke gevallen zullen invallers geregeld moeten worden. Ploeg afwezig Het niet verschijnen van een team moet worden verwerkt als een ‘thuis (of uit) is afwezig’, ook al heeft het andere team dit vooraf gemeld. Het niet komen opdagen voor een competitiewedstrijd heeft reglementaire consequenties voor het betreffende team. Het afwezige team verliest de betreffende wedstrijd met maximale cijfers en er wordt door de KNLTB een boete opgelegd.

De Najaarscompetitie telt in principe zeven speeldagen en wordt zo veel mogelijk gespeeld in poules van acht teams. Klik hier voor de speeldata 2019.

Lees meer
LTV Maarn

Informatie Padel Najaarscompetitie 2019

Nederlandse Padel Bond & KNLTB Padel Competitie 2019

De speeldata voor de NPB najaarscompetitie 2019 zijn:
·         13-14-15 september
·         
20-21-22 september
·         27-28-29 september
·         4-5-6 oktober
·         11-12-13 oktober
·         18-19-20 oktober

KNLTB

De speeldata voor de KNLTB najaarscompetitie 2019 zijn:
·         13-14-15 september
·         20-21-22 september
·         
27-28-29 september
·         
4-5-6 oktober
·         11-12-13 oktober
·         18-19-20 oktober
·         25-26-27 oktober

Lees meer