ALV 17 maart

LTV Maarn benoemt een nieuwe voorzitter 

Eergisteren, op woensdag 17 maart, is in de digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) decharge verleend aan het bestuur voor het afgelopen jaar. Het was een bewogen jaar, zowel op bestuurlijk niveau als door corona. Maar de vergadering heeft vooral vooruit gekeken. Nieuwe plannen en initiatieven vanuit de taskforce zijn gepresenteerd, en uiteraard is de begroting en contributie voor het komend jaar vastgesteld. Dagvoorzitter Marco Boekelo heeft ook een aantal ontwikkelingen toegelicht die voor LTV Maarn op de iets langere termijn een belangrijke rol zouden kunnen gaan spelen, zoals de realisatie van een nieuwe MFA met de gemeente en uitbesteding van het baanonderhoud.  

Staande de vergadering zijn drie leden verkozen om in het bestuur plaats te nemen. Dennis van Ravenswaaij is benoemd tot nieuwe voorzitter en kreeg van Marco de voorzittershamer uitgereikt. Ook Maartje van der Hammen (algemeen bestuurslid) en Robert Bokx (secretaris) zijn onder applaus van de deelnemende leden toegetreden. 

Afbeelding met tekst, binnen, eettafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Omdat het bestuur vanaf nu zich meer wil richten op algemene bestuurszaken en een coördinerende rol voor een groeiend aantal activiteiten en commissies, is de samenstelling compacter gemaakt. Met een dagelijks bestuur van drie, plus Leonie van Vliet, Marco Boekelo en Maartje van der Hammen als algemeen lid, is het bestuur weer helemaal compleet! Na dankzegging en waardering voor de aftredende bestuursleden Cliantha Ter Meer, Paulien Janssen, Cilvion van den Heuvel, Henk de Man en Areadne van Dijken  is de ALV met applaus afgesloten.  

Een grotendeels nieuw bestuur, een op stoom rakende taskforce en vele snode plannen, willen LTV Maarn nieuwe energie geven. Hopelijk kunnen we snel het tennissen en padellen weer snel combineren met wedstrijden, evenementen en een boel gezelligheid in onze bar!

Vriendelijke groet,

Het bestuur

Nieuws Overzicht