Het bestuur

Het bestuur van de LTV Maarn zet de koers uit van de vereniging en coördineert alle (commissie-)activiteiten en met name de samenhang. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester aangevuld met enkele algemene bestuursleden, die vaak een linking-pin zijn naar één of meerdere commissies. Het (dagelijks) bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging inclusief de financiële huishouding en legt daarover verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur vergadert in principe 1x per maand.

Minimaal één maal per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden. Dat is altijd in de maand maart. Het bestuur en de commissies blikken dan terug op het voorbije jaar en presenteren het beleid voor het komende jaar. Wisselingen en benoemingen van bestuursleden vindt in die vergadering plaats.

Het bestuur bestaat thans uit:
- Dennis van Ravenswaaij, voorzitter (voorzitter@ltvmaarn.nl)
- Minke van Slooten, secretaris (secretaris@ltvmaarn.nl)
- Jan Renes, penningmeester (penningmeester@ltvmaarn.nl
- Leonie van Vliet, algemeen bestuurslid
- Anjo Kersbergen, algemeen bestuurslid

Algemeen contact: bestuur@ltvmaarn.nl