Barcommissie

De Barcommissie bestaat sinds 2017, het jaar waarin we overgingen van een pachter naar “bar in eigen beheer”. De commissie regelt inkoop, voorraadbeheer, barplanning, barbediening en alles wat daarmee samenhangt.
ltv_maarn_bar1_1.png

De Barcommissie bestaat uit:

- Leonie van Vliet (voorzitter)
- Ellis van Wageningen
- Marcel Lehman
- Paul Bisschop
- Sheila Rasink

Sinds 2019 heeft ieder lid vanaf 18 jaar heeft de verplichting, om minimaal 2 bardiensten per jaar te vervullen. In het jaar dat het lid de 71 jaar bereikt, vervalt deze verplichting. Het is toegestaan om meer bardiensten in te vullen. Bestuursleden, ereleden, erevrijwilligers, leden van verdiensten en slapende leden zijn vrijgesteld.

Contact: bar@ltvmaarn.nl

ltv_maarn_bar3_1.png

 

 

Commissies op een rijtje Overzicht