Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende jaar dient te geschieden vóór 1 december bij de ledenadministratie. 

Voor vragen kun je terecht bij: ledenadministratie@ltvmaarn.nl