Padel Competitie 2020 - Aanvoerdersbrief

Beste aanvoerder,

Volgende week start de KNLTB Competitie 2020. Een bijzondere competitie in een bijzonder jaar. We hopen natuurlijk dat we gewoon alle rondes kunnen spelen en er een fijne competitie van kunnen maken.
Het is alles bij elkaar best wel weer veel papier en dan nog, we kunnen alles niet in beton gieten dus voor alles geldt altijd gezond verstand gebruiken. Als er iets niet duidelijk is stel je vraag op tijd zodat we meedenken over eventuele oplossingen.

Veel plezier en succes.

 

Dit jaar hebben we naast de normale spelregels enkele corona gedragsregels gemaakt waarvan we jullie vragen om te zorgen dat ze in acht genomen worden. Natuurlijk in eerste instantie voor gezondheid, zowel voor LTV leden maar zeker ook voor die van onze gasten. En ten tweede ook ter voorkomen van eventuele sancties in de vorm van boetes of sluiten park vanuit de overheid.

1.    Uitgangspunt is “we zijn buiten”. We maken vaste plekken per twee (padel/tennis) banen op het park waar elk team met zijn tegenstander kan zitten. Op die plekken kunnen alle normale activiteiten voor- tijdens en na de wedstrijden plaatsvinden.

Basisindeling: 

- Padel in de tent. (op zaterdag padel en baan 3-4 in de tent)

- Baan 1-2 beneden bij de baan

- Baan 5-6 en 7-8 boven op het terras.

Omdat het natuurlijk wat koud kan zijn, is het slim om wat extra warme kleding mee te nemen. We zullen de tegenstanders hierover ook informeren.

2.    Als we echt naar binnen moeten door bijvoorbeeld regen dan kan dat. Er is dan ruimte voor drie teams boven en twee teams beneden.

3.    Registratieplicht. De spelers kunnen we wel terugvinden. Toeschouwers (ook van de tegenstanders) dienen zich te registreren in schriftje bij de ingang.

4.    Voor uitwedstrijden is het advies om tijdens de rit een mondkapje te dragen.

5.    Hou je aan het baanschema. We hebben het zo gemaakt dat er wat spreiding over de dag in zit en dat willen we graag zo houden.

6.    Ga slim om met bestellen en betalen aan de bar. Een lid per team/wedstrijd tegelijk naar de bar.

7.    We vinden het leuk als teams die uitgespeeld hebben na hun wedstrijd nog even terugkomen bij de LTV. Als je echter merkt dat het druk is ga dan eerst even thuis douchen of zo en spreek een uurtje later af. De bar is lang genoeg open!

8.    Alle “bekende regels” over 1,5 meter en geen handen schudden etc. zijn natuurlijk ook van kracht.

Overige LTV-afspraken: 

1.    Bij je eerste wedstrijd delen we alle ballen in een keer uit.
Je bent als team zelf verantwoordelijk voor de ballen op wedstrijddag!

2.    Gebak en spullen voor de borrel kun je net als andere jaren gewoon in de koelkast boven zetten. Dus niet in de keuken.

Informatie KNLTB Competitie 2020:

1)    Mijnknltb.toernooi.nl

-       De uitnodigingen met aanvangstijden zijn te raadplegen via mijnknltb.toernooi.nl, Hier kunnen ook de resultaten worden vastgelegd door de uitslagengedelegeerde.

-       Per team is de aanvoerder uitslagengedelegeerde gemaakt voor deze competitie. Als er iemand anders van het team moet worden toegevoegd moet je dat even bij ons melden

2)    Website LTV Maarn

Alle relevante te raadplegen informatie kun je vinden op de pagina

Padel> Algemeen KNLTB Competitie Nieuws

Bestudeer in ieder geval de reglementswijzigingen op de webpagina. Via de links op de pagina kun je alle relevante documenten van de KNLTB vinden.

3)    Club App Allunited (MijnKNLTB of Teams & Standen)

1_1.jpg 2_1.jpg 3_1.jpg

 4_1.jpg5_1.jpg 6_1.jpg

Sla je team(s) op als favoriet

Wachten bij slechte weersomstandigheden
In de KNLTB Padel najaarscompetitie 2020 hebben de spelende ploegen zelf de verantwoordelijkheid om te bepalen of de padelbanen bespeelbaar zijn (eventueel in afstemming met de verantwoordelijke VCL).
Hebben de spelers bepaald dat een competitiewedstrijd wegens weersomstandigheden niet op tijd kan beginnen/is onderbroken, dan zijn beide ploegen verplicht te wachten tot de omstandigheden zodanig wijzigen dat spelen mogelijk is.
Indien dit één uur na de officiële begintijd/na het moment van onderbreking nog niet het geval is, dan kan de wedstrijd in onderling overleg onderbroken en/of verplaatst worden. 

Telling
In de KNLTB Padelcompetitie wordt alleen op vrijdagavond de beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten) toegepast. Een wedstrijdtiebreak wordt gespeeld op het moment dat de stand na de tweede set gelijk is. Winnaar van de beslissende wedstrijdtiebreak – en daarmee de partij – is degene die het eerst tien punten behaalt op voorwaarde dat er een verschil is van twee punten.
Deze wedstrijdtiebreak vervangt de beslissende derde set en moet in MijnKNLTB ingevoerd worden als zijnde bijvoorbeeld 10-6 of 11-13.

Alle wedstrijden op zaterdag en zondag worden in drie volledige sets gespeeld.

Samenstelling ploegen
In de KNLTB Padel najaarscompetitie 2020 wordt er gemengd gespeeld. Dit houdt in dat er in de teams alle combinaties heren/dames/gemengd mogen spelen.

Uitwisseling van ploegopstelling
De beide aanvoerders zijn verplicht vóór het begin van de competitiewedstrijd:

1.    De ploegopstelling via MijnKNLTB in te voeren en te bevestigen (zodra de aanvoerders allebei hun opstelling hebben bevestigd, wordt de ploegopstelling voor de aanvoerder van de tegenstander zichtbaar).

2.    Te controleren of de ploegopstelling van de andere ploeg niet in strijd is met bepalingen betreffende de speelgerechtigdheid en/of de volgorde van speelsterkte. Is een opstelling hiermee in strijd, dan dient de aanvoerder van de desbetreffende ploeg de opstelling te wijzigen. Nieuwe spelers mogen niet aan de opstelling worden toegevoegd.

3.    Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij in de desbetreffende spelsoort van de dag kan de aanvoerder de in lid 1 bedoelde ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden toegevoegd. Ook kan de aanvoerder 15 minuten voor aanvang van de derde dubbelspelpartij (partij 1 van ronde 2) de ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen ook hier aan de opstelling worden toegevoegd.

Wedstrijdformulier
De aanvoerder van de ontvangende ploeg is verplicht het wedstrijdformulier via MijnKNLTB volledig digitaal in te vullen volgens de voorschriften van de CL.
De door onvoltalligheid van een ploeg niet gespeelde partijen dienen ook op het wedstrijdformulier te worden vermeld.

Uitstel van competitiewedstrijden. (Altijd pas na overleg met de VCL!)
Alle wedstrijden mogen in onderling overleg met de tegenstander worden uitgesteld naar een latere datum, op voorwaarde dat de wedstrijd uiterlijk vóór de laatste (= vijfde) speeldag van de competitie wordt gespeeld. Mocht een tegenstander niet mee willen (of kunnen) werken aan het uitstellen van de wedstrijd dan geldt artikel 26 van het CR en moet een competitiewedstrijd in zijn geheel worden gespeeld op de datum vermeld in het competitieprogramma. In dergelijke gevallen zullen invallers geregeld moeten worden. 

Eerder spelen is altijd toegestaan. Als beide aanvoerders hierover overeenstemming bereiken, dan is de overeengekomen datum de officiële speeldatum geworden, met alle consequenties voor afwezig zijn e.d. die hieruit kunnen voortvloeien.