Padel

NIEUWS - december 2017

 

Tijdens de bestuursvergadering in november heeft het bestuur het besluit genomen om te starten met de aanleg van de banen. Op 13 december hebben we overleg gehad met de aannemer “Padelservice” en is het contract getekend.

Op 8/9 januari zal de aanleg beginnen. We houden jullie via website en Facebook op de hoogte met wat mooie plaatjes van de bouw. Als het allemaal volgens plan verloopt zullen de banen begin maart gereed zijn voor gebruik.

We gaan ons op korte termijn buigen over de feestelijke opening van de banen, deelname aan competitie, verhuur aan derden en allerlei andere logistieke vraagstukken. Inmiddels zijn er mensen die zich aangemeld hebben om deel te nemen aan een “taskforce” ten aanzien van deze activiteiten. Wil je nog meedoen, meld je dan aan....! 

NIEUWS - oktober 2017

Zoals we eerder hebben gemeld zijn er vanuit omwonenden bezwaren gerezen (28 maart 2017) tegen de aan ons verleende vergunning voor de aanleg van 2 Padelbanen. In een bezwaarprocedure werd er van de Gemeente gevraagd om eerst een geluidsonderzoek te laten verrichten. Op 28 augustus heeft er een hoorzitting plaatsgevonden op initiatief van de beroepscommissie waarbij alle partijen zijn gehoord.

Op 18 september is er door de beroepscommissie advies uitgebracht aan de Gemeente omtrent het bezwaarschrift. De commissie adviseerde om het bezwaarschrift ontvankelijk maar ongegrond te verklaren en gaf aan dat het bestreden besluit op goede gronden tot stand is gekomen. Wel adviseerde de commissie om te overwegen tot het gezamenlijk bekostigen van een akoestisch onderzoek en zij gaf aan dat de Gemeente hierin wellicht een rol zou kunnen spelen.

De Gemeente heeft het advies van de beroepscommissie overgenomen en ons hiervan op 28 september in kennis gesteld.

Binnenkort is er overleg tussen bestuur en de “Padelvrienden” om ons standpunt hierin te bepalen en te kijken wat de volgende stap moet gaan worden. We houden jullie uiteraard op de hoogte over de voortgang van dit project.

NIEUWS - april 2017

In eerdere berichten hebben we 1 april wel eens aangegeven als de datum dat de banen er zouden liggen. Dit was geen grap, maar een echte verwachting. We zijn die datum al lang gepasseerd en er is nog geen enkele activiteit waargenomen. Wat is er aan de hand?

Welnu, we hebben de vergunning binnen, die hebben we eind februari gekregen. We dachten aanvankelijk dat je dan direct kon starten. Echter, er breekt dan een periode aan dat er nog bezwaar gemaakt kan worden.  Die periode is zes weken. En later bleek het zelfs zeven weken te zijn omdat de gemeente ook nog een week nodig heeft om een bezwaar administratief te verwerken. Als je na ontvangst van de vergunning met de bouw begint, loop je het risico dat, als een bezwaar gegrond blijkt, je alles weer moet afbreken.

Medio april was het tijdstip om te beginnen. Echter, anderhalve week voor het verstrijken van de bezwaartermijn is er toch een bezwaar binnengekomen. Een pro forma bezwaar. En indiener heeft vervolgens 4 weken de tijd om dit bezwaar te onderbouwen. Daarna volgt een hoorzitting en een uitspraak. Of eerst een nader onderzoek. Met andere woorden, we gaan geen datum meer noemen. We moeten dit proces door en rekenen er niet meer op dat de banen er voor de zomer zullen liggen. We vinden het een grote tegenvaller, maar zo wordt het spel nu eenmaal gespeeld. We vertrouwen erop dat het slechts een uitstel is en dat we binnenkort met positievere berichten kunnen komen.

NIEUWS - november 2016

In september hebben we op de bijzondere ALV besloten om 2 padelbanen aan te gaan leggen. Inmiddels hebben we een drietal leveranciers (Rekre-Sport, Padelbouw en Padelservice) een definitieve offerte laten maken. We hebben uiteindelijk gekozen voor het bedrijf dat ook de presentatie op de voorlichtingsavond over Padel heeft gegeven: Padelservice.

 

We hadden twee opties voor de plaats van de banen: achter baan 2 en op het talud van het minibaantje en de oefenmuur naast baan 3. Er is besloten om te kiezen voor de groenstrook achter baan 2. Dit is goedkoper en stuit op minder bezwaren van omwonenden. Tegelijk met de aanleg zullen het minibaantje en de oefenmuur worden opgeruimd en zal het talud deels worden afgegraven.

 

We zijn nu bezig met de definitieve tekeningen die ook nodig zijn voor de aanvraag van de vergunning bij de gemeente. Als alles volgens plan verloopt, dan zijn de banen in april van het volgend jaar gereed voor de feestelijke opening.