IVA

Barvrijwilligers doen belangrijk werk. Zij zorgen ervoor dat clubleden na het sporten nog gezellig samen van een hapje en een drankje kunnen genieten. Maar dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) biedt barmedewerkers de kennis om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan.

Alcoholgebruik door jongeren onder de achttien jaar, alcoholmisbruik, rijden onder invloed: we willen dat hoe dan ook voorkomen. Bovendien schrijft de Drank- en Horecawet voor dat verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben, over gekwalificeerd barpersoneel moeten beschikken. Daarom ontwikkelde de KNLTB enkele jaren geleden in samenwerking met NOC*NSF en andere sportbonden (KNVB, KNHB, Watersportverbond en KNKV) de Instructie Verantwoord Alcoholschenken(de IVA). De IVA wordt gratis online aangeboden aan (potentiële) barmedewerkers.

Lees meer

Huis- en gedragsregels LTV Maarn t.a.v alcohol

1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken te gebruiken in het clubhuis of elders op het terrein van de vereniging.

2. Het is niet toegestaan om in het clubhuis gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in het clubhuis of het daaraan grenzende terras.

Lees meer
LTV Maarn

Barreglement LTV Maarn (juni 2020)

Barreglement LTV Maarn
Juni 2020

1.       Ieder lid vanaf 18 jaar heeft de verplichting, om minimaal 2 bardiensten per jaar te vervullen. In het jaar dat het lid de 71 jaar bereikt, vervalt deze verplichting. Het is toegestaan om meer bardiensten in te vullen.
Voor de volgende categorieën geldt een uitzondering.
   a.    Bestuursleden zijn vrijgesteld van de verplichting.
   b.    Ereleden, erevrijwilligers en lid van verdiensten zijn vrijgesteld van de verplichting.
   c.    Slapende leden zijn vrijgesteld van de verplichting.
   d.    Zomerleden hebben de verplichting om 1 bardienst per jaar te vervullen.
   e.    Nieuwe leden vervullen in het eerste jaar van hun lidmaatschap 1 of 2 bardiensten, afhankelijk van het moment van inschrijven. Dit ter beoordeling aan de barcommissie.

In alle andere gevallen beslist het bestuur.

Lees meer