Aanmelden, wijzigen, afmelden

U kunt zich via het aanmeldingsformulier aanmelden voor het lidmaatschap van LTV Maarn.
Ook vindt u op de site een wijzigingsformulier. Opzeggen kan via email naar: ledenadministratie@ltvmaarn.nl

De ledenadministratie is bereikbaar per email via ledenadministratie@ltvmaarn.nl.

Als je inschrijving verwerkt is wordt er een spelerspas voor je aangevraagd bij de KNLTB. Met deze spelerspas heb je recht om af te schrijven op het afhangbord. Dit duurt even maar tot die tijd kun je een tijdelijke spelerspas bij de bar lenen. Zodra je echte spelerspas aanwezig is, zullen we deze achter de bar leggen en kun je deze daar ophalen.
Op je spelerspas zit ook een foto. Denk er aan je pasfoto digitaal bij te voegen of te mailen naar ledenadministratie@ltvmaarn.nl

Lidmaatschappen worden aangegaan voor een verenigingsjaar en stilzwijgend verlengd. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 
De contributie dient te zijn voldaan vóór 1 maart van het betreffende verenigingsjaar.
Beëindiging van het lidmaatschap dient UITSLUITEND SCHRIFTELIJK te worden doorgegeven aan het ledensecretariaat vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar. Daarna is men volledige contributie verschuldigd voor het volgende verenigingsjaar.

Contributie

De nieuwe contributiebedragen staan in de onderstaande tabel. 

Lidmaatschap   2020

Senioren

€ 175,-

Jong-senioren

€ 137,-

Junioren All In One lidmaatschap (prijs incl tennisles en evenementen)

€ 350,-

Zomerlidmaatschap 18+

 € 96,- 

Zomerlidmaatschap 18+ combiregeling

 € 83,-

Zomerlidmaatschap 18 - combiregeling

€ 45,-

 

Lidmaatschap Padel 2020

Senioren

€ 100,-

Jong-senioren

€ 55,-

Junioren

€ 40,-

Bij LTV Maarn bestaan diverse soorten lidmaatschappen:

Senior lidmaatschap

 • Senior leden zijn leden die 23 jaar of ouder zijn/worden in het lopende verenigingsjaar
 • Senior leden ontvangen een KNLTB spelerspas
 • Senior leden hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering

Jong-senior lidmaatschap

 • Jong-senior leden zijn leden die 18 jaar of ouder zijn/worden maar niet ouder dan 23 jaar in het lopende verenigingsjaar
 • Jong-senior leden ontvangen een KNLTB spelerspas
 • Jong-senior leden hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering

Het All-In-One Juniorlidmaatschap is inclusief:

 • Tennisles gedurende het gehele tennisseizoen (1x per week groepsles).
 • Deelname aan de voor- en najaarscompetitie
 • Deelname aan Open Jeugd Toernooi en Clubkampioenschappen
 • Deelname aan Jeugdevenementen (excl. tenniskamp)
 • Junior leden zijn jonger dan 18 jaar. In het jaar dat leden 18 jaar worden, worden ze automatisch senior lid
 • Junior leden ontvangen een KNLTB spelerspas

Zomer lidmaatschap

Zomerlidmaatschap is sinds 2017 definitief opgenomen in het aanbod.

 • Zomerleden ontvangen een KNLTB spelerspas. Deze pas wordt voor 1 juni en na 31 augustus geblokkeerd voor afhangen bij LTV Maarn.
 • Zomerleden kunnen ook gebruik maken van de padelbanen in de genoemde periode.
 • Zomerleden kunnen het gehele jaar deelnemen aan Open KNLTB toernooien.
 • Zomerleden hebben geen stemrecht op de algemene ledenvergadering maar zijn wel verplicht zich aan de reglementen te houden.
 • Zomerleden kunnen in hun eerste jaar als zomerlid deelnemen aan de clubkampioenschappen, ook al vinden deze plaats in september. Voor de combileden is er een uitzondering op deze regeling.
 • Zomerleden kunnen geen competitie spelen.

Toelichting op combiregeling.
In de zomermaanden wordt er niet gevoetbald en gehockeyd. Aan de leden van SVMM en de MHC die willen doorsporten wordt (tegen een gereduceerd tarief) de mogelijkheid geboden om actief te blijven.

 • Voor aantoonbare leden van SVMM en MHC geldt een combiregeling in de vorm van gereduceerd tarief.
 • Combi-zomerleden kunnen ook vanaf het tweede lidmaatschapsjaar deelnemen aan de clubkampioenschappen.

Slapend lidmaatschap

 • Een lid die met een goede geldende reden (ziekte of blessure) niet actief kan spelen, kan slapend lid worden voor één seizoen. De melding moet geschieden per email aan de ledenadministratie.
 • Het slapend lid wordt in principe het volgende seizoen weer spelend lid gemaakt.
 • Na schriftelijke melding bedraagt de contributie € 55,-
 • Na 1 juli kan men geen slapend lid meer worden.
 • Als slapende leden weer willen gaan spelen, wordt een deel van de contributie weer in rekening gebracht.

Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende jaar dient te geschieden vóór 1 december bij de ledenadministratie.
De ledenadministratie wordt verzorgd door Tjitske Vos.

Voor vragen kun je terecht via ledenadministratie@ltvmaarn.nl